تبلیغات
عشق ثارالله - از چه آیاتی وقت های سه گانه نماز اثبات می شود؟
از چه آیاتی وقت های سه گانه نماز اثبات می شود؟

خداوند متعال در سورة اسراء (بنی اسراییل) آیة 78 به اوقات سه گانه نماز های روزانة واجب اشاره فرموده است: «أقم الصلاهَ لدلوك الشمس الی غسق اللیل و قرءآن الفجر»

نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریكی شب (= نیمه شب) بر پا دار. و هم چنین قرآن فجر (= نماز صبح) را.

كه «دلوك الشمس» هنگام ظهر را گویند و شامل وقت نماز ظهر و عصر می شود، و «غسق اللیل» تا نصف شب را می گویند و شامل وقت نماز مغرب و عشاء می شود، و تنها نماز صبح می ماند كه از آن تعبیر به «قرءآن الفجر» آورده و اشاره به وقت نماز صبح است.[1]

آیة شریفة 114 سورة هود «واقم الصلوهَ طرفی النهار و زلفاً من اللیل» در دو طرف روز (= اول و آخر آن) و نخستین ساعات شب، نماز را بپا دار این آیه نیز به وقت نماز صبح و مغرب و عشاء اشاره دارد.[2]

آن چه در پایان قابل بیان است این است که: در بین مفسران و فقها، ذیل این آیات اختلاف نظر نیز وجود دارد ... .

 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. تفسیر المیزان، ج19، ذیل سوره مزمل.

2. تفسیر راهنما، ج19، ذیل سوره مزمل مراجعه شود.

 

پی نوشت ها:

[1]. ر.ك: حمعهَ العروسی الحویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 115؛ و مكارم شیرازی، ناصر وهمكاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیهَ، چاپ دهم، زمستان 1371، ج 12، ص 223 ؤ 222.

[2]. مكارم شیرازی، ناصر، همان، ج 9، ص 267ؤ 265.

+نوشته شده در پنجشنبه 21 اسفند 1393ساعت05:32 ب.ظتوسط محمد احمدزاده | نظرات ()
آیه قرآن