تبلیغات
عشق ثارالله - گوشه تبعید
گوشه تبعید
ای بـــا خــــبـــر ز درد نـــهــانــت خـــدای تو

 

نَــبــود ســـزای گــوشــه ی تبعید جـــای تو

 

زنــــدان تـــوست ســیـنه ی سینای معرفت

 

موســایـــی و هـــزار چــــو موسی گدای تو

 

ای نـــــاخـــــدای کــــشتی دین کز اراده ات

 

خاک نــمـــور، نــیــل شــــود زیـــــر پــای تو

 

آری اگــــر اراده کــــــنـــی، ایـــن سیاه چال

 

بــــهـــتــــر شـــود ز بــاغ و گلستان برای تو

 

اعـــجــاز عـــشــق موسیِ عمران ندیده بود

 

زنـــجــیــر می شود یــد و بــیـــضا به پای تو

 

ای کــــرده اخـــتـــیــار بـــلــا را بـه جان خود

 

شــیــعـــه فـــــدای غــربـت و درد و بلای تو

 

مــعــبــود، بس کــه طـــالب سوز صدات بود

 

می خواسـت روز و شب شنود ناله های تو

 

تو دردهـــــــای مــــادر خود را چـــشـیده ای

 

ســیـــلی نــبـــود ای گل زهرا، ســــزای تو

 

خَــلّصـنی یــا ربِ تو،  چو عجّل وفاتی است

 

شــد مــســتـجاب گوشه ی زندان دعای تو

 

ای پــیــکــر تــو بـــا غـــل و زنــجــیـــر آشنا

 

مــثـــل اســیـــر شــــام چکد خون ز پای تو

 

صــورت به خــاک می نهی و ناله می کنی

 

قـــــربـــان اســتـــغــتاثـــه و آه و نـــتوای تو

 

این ســـجـــده گـــاه، عاقــبتش قتلگاه شد

 

زنــــــدان، بــهـــشـــت و چـاه بلا کربلای تو

 

(محمود ژولیده)+نوشته شده در پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394ساعت11:55 ق.ظتوسط محمد احمدزاده | نظرات ()
آیه قرآن